About Site Show

Cpim - Trang chủ

Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc Northern Center for Planning and Investigation of Marine resources - environment Trang chủ Giới thiệu Chức năng, nhiệm vụ Cơ cấu ...

Technical Info mgmc.vn

Name mgmc.vn
Charset UTF-8
Programming Language ASP.NET
Web server Microsoft-IIS/8.5
Javascript library jquery
IP Address 210.245.86.63
Google Analytic UA-40643150-5

About site mgmc.vn

Tag :
H1 H2 H3 H4 H5
0 2 4 4 4
Image : You have 23 images on this website.
7 images have alt attributes
Frame : No
Flash : No
Size : 27,362 characters
Meta Description : Yes
Meta Keyword : Yes
Keywords Trang chủ website bitc.com.vn
Out link www.monre.gov.vn | vasi.gov.vn | vodic.vn | seamap.com.vn | facebook.com | webmail.cpim.vn | www.histats.com
H2

- Tin tức - Sự kiện

- Liên kếtWebsite

H3

-  Thiết bị

- Sự thay đổi về chất và lượng các thiết bị điều tra của Trung tâm Điều tra tài nguyên - môi trường biển

- Tổ hợp thiết bị đo địa chấn nông độ phân giải cao Applied Acoustics

-  Dự án, đề tài

H4

- Triết lý hoạt động của Cpim

- MGMC Gallery

- Fan Page Facebook

- Địa chỉ của Cpim

H5

- Danh sách các công trình, bài báo đã được công bố

- Họp thẩm định Dự án Điều tra tài nguyên biển Bình Thuận - Cà Mau, tỷ lệ 1/500.000

- Một số kết quả công tác địa vật lý trong điều tra địa chất công trình

- Dự án Điều tra vùng biển 0-60m nước Thừa Thiên Huế - Bình Định

Check Backlinks

Google view
Alexa view
Bing view
Aol view

Check Indexed Pages

Google view
Bing view
Search.com view
Aol view